Vil du have professionel sparring til udviklingen af dit manuskript?

 

Aarhus Filmværksted afvikler årligt forløbet Writers Workshop for udvalgte manuskriptforfattere.

Til workshoppen tilknyttes professionelle manuskriptforfattere uddannet fra hhv. Den Danske Filmskole og Super16.

Workshoppen strækker sig over 2 måneder, hvor 4-5 deltagere vil få vejledning og undervisning af konsulenten. Imellem konsulentmøderne skal de enkelte workshopdeltagere medvirke i et fælles progress-forum modereret af Aarhus Filmværksteds leder.

Progress-forum har til formål at fastholde deltagerne i manuskriptudviklingsprocessen samt skabe et kollektivt rum for erfaringsdeling.

Deltagerne har selv ansvaret for deres manuskripts udvikling og færdiggørelse.

Writers Workshop er et gratis tilbud, men det er en betingelse for deltagelse at Aarhus Filmværksted og Writers Workshop krediteres med logo i den endelige færdige film, samt på plakat og pressemateriale.

Disse betingelser er også gældende, hvis projektet kun filmatiseres delvist, eller i en videreudviklet form af den historie der blev behandlet i workshoppen.

Writers Workshop bliver udbudt næste gang i 2017 - hold øje med ansøgningsfristen via denne side.