Kreativ Ledelse i Filmbranchen - med fokus på inklusion og bæredygtighed

OBS: Kurset er pt. fyldt op.

Hvem er ledere på et filmset? Hvordan er man en god leder? Og hvordan håndterer man ansvar og skaber et inspirerende miljø, hvor forskellighed kan styrke fællesskabet?

I filmbranchen bliver ledelsesværktøjer ofte glemt bag kamera og tidspres, hvilket kan føre til stress og dårlige arbejdsforhold. Det er derfor vigtigt at udruste unge filmskabere med ledelsesfærdigheder, som de kan have med sig når de træder ind i roller som producere, instruktører, fotografer og andre A-funktioner.

På kurset vil du, gennem undervisning fra forskellige oplægsholdere, få vigtig viden om bl.a. inkluderende ledelse, det kreative samarbejde, bæredygtighed som del af ledelsestænkning og forskellen på ‘management’ og ‘leadership’. Du vil få konkrete værktøjer til hvordan man skaber et trygt filmset og et inspirerende arbejdsmiljø. Vi tager udgangspunkt i et af dine nuværende projekter eller en af dine projektdrømme. Fokus er på at forstå dig selv i rollen som leder, så du får en bevidsthed om hvad du bringer til bordet, og hvordan det kan påvirke processer og samarbejder på bedste vis.

Gennem kurset vil du få personlig sparring med Christina Ottsen, som er den gennemgående underviser. Her får du mulighed for at drøfte dine udfordringer og udviklingsmuligheder som leder.

SÅDAN KOMMER DU MED/OBS: Alle pladser er nu optagede.
Der er ingen krav om erfaring eller uddannelse, men der er et begrænset antal pladser. Aarhus Filmværksted tildeler pladser baseret på en motiveret ansøgning, hvor du skriver, hvorfor du vil med på kurset, og hvordan det kan bidrage til din personlige udvikling som leder – af bæredygtige filmset, kreative processer og inkluderende arbejdsmiljøer. Vi vægter interessen for ledelse og engagement højt!

PRIS
Kurset koster 2.000 kr. inkl. moms. Prisen er inkl. forplejning. Hvis en undervisningssession går ind i aftentimerne, er aftensmad også inkluderet.

Har du ikke mulighed for at dække udgiften, har vi 2 fripladser, som du kan ansøge om at få. Uddyb i din ansøgning, de omstændigheder der gør, at netop du skal tildeles en friplads. Fripladser kan ikke tildeles deltagere, der kan få kursus udgiften dækket af et firma eller en uddannelse.

OPBYGNING AF KURSUS
Kurset foregår over et halvt år og består af 6 undervisningsgange og 2 individuelle samtaler. Samtalerne fokuserer på dine egne læringsmål for kurset og dig som leder af personer og projekter.

Som tilmeldt skal du kunne deltage i alle undervisningsgange og samtaler.

PRAKTISK INFORMATION
Undervisningen foregår på Aarhus Filmværksted, Filmbyen 11E, 8000 Aarhus C.

Deadline for ansøgning om deltagelse er mandag d. 15. januar

PROGRAM
Mandag d. 05/02 kl. 15:00 – 20:00
Mennesket, Adfærd og Biasbevidst Ledelse v. Christina Ottsen

Læren om dig og mig som menneske og vores relation til hinanden. Hvad driver vores adfærd, og hvorfor er der ikke altid overensstemmelse mellem vores intentioner og handlinger? Hvad er det, der snyder vores hjerne og besværliggør samarbejde og beslutningsprocesser? Det finder vi ud af ved at dykke ned i gruppedynamikker og de psykologiske mekanismer bag bias og sociale normer. Vi styrker elementerne i samskabelseskultur gennem viden og værktøj inden for biasbevidst ledelse, hvor psykologisk tryghed og kollektiv intelligens er grundelementer. Målet er, at du bliver i stand til at skabe et inspirerende og inkluderende miljø, hvor alle føler sig respekteret og værdsat for netop deres kompetencer. Alt dette hjælper til konstruktiv ledelse, når man skal skabe samspil mellem mennesker og løse Wicked problems, som filmproduktion oftest er fulde af.

Uge 6 eller 8 (Dato TBA)

Der sættes individuelle læringsmål for den enkelte deltager. Tidspunktet for samtalen aftales individuelt første undervisningsgang.

Onsdag d. 28/02 kl. 15:00 – 20:00
Den kreative kraft v. Dorte Høeg Brask

Kreativ ledelse  - At gøre andre gode.

Alle ønsker at lykkes med deres film eller kreative skabelse og mange af os har alene øje for målet. Men det at lede en kunstnerisk vision og få sit hold eller team til at arbejde kreativt sammen mod fælles mål, kræver ledelse. Det kræver en indsats at bygge en holdfølelse op, hvor alle har lyst til at byde ind og bidrage under hele skabelsesprocessen.

Det handler om det personlige lederskab, og hvordan man bliver en mere bevidst og inkluderende leder og opbygger tillid og et stærkt fundament og fællesskab fra start, der kan overleve gennem stormvejr og konflikter. Vi kommer til at berøre kommunikation og værdibaseret ledelse, feedback-kultur, konflikthåndtering og dilemmaer i de forskellige stadier af kreative processer, og hvad det vil sige at udvikle sit eget ledelsesrum i spændingsfeltet mellem venner og kunstneriske ildsjæle.

Torsdag d. 21/03 kl. 16:00 – 20:00
Motivation, adfærd og bæredygtig trivsel v. Simon Elsborg Nygaard

Introduktion til, hvordan du som ung leder kan skabe motivation, engagement og adfærdsændringer i forhold til klima- og bæredygtighed på dit film-set

Endvidere demonstreres, hvordan film-mediet kan bruges som metode til at skabe bæredygtig omstilling. Blandt andet ved at se nærmere på, hvilket følelser og tanker der henholdsvis hæmmer og fremmer bæredygtig adfærd. Og ved at vise hvordan bæredygtig og regenerativ trivsel kan bruges som en positiv og motiverende ramme for formidling.

Afsættet er bæredygtighedspsykologi som handler om, hvordan psykologien kan bruges ind i arbejdet med bæredygtighed.

Onsdag d. 17/4 kl. 15.00-20.00
Det gode filmset v. Ves Møller Rasmussen

En konkret introduktion til filmsettet. Vi kigger på hvordan kreative visioner omsættes til praktiske planer og hvordan et effektivt samarbejde og gode arbejdsgange skabes gennem klar kommunikation og fordelingen af roller og ansvar på settet.

I lærer at skabe et konstruktivt samspil mellem kreativ idéudvikling og filmhåndværk ved at forstå fiktion som et kunsthåndværk og at gennemtænkte forberedelses- og optagemetoder for at sikre en produktiv og kreativ optageproces.

For at inddrage deltagernes perspektiver bygger dagen på en kombination af teori, praktiske øvelser og diskussioner. Dette suppleres med konkrete værktøjer, der direkte kan anvendes til næste produktion.

Torsdag d. 30/5 kl. 15.00-20.00
Ekskluderende mekanismer v. Moussa Mchangama

Bearbejdning af specifikke temaer/udfordringer: magt(misbrug), hierarki, chikane, sexisme, diskrimination, chikane. Fokus er på begrebsafklaring og viden om problemerne og strukturelle og kulturelle barrierer, og hvad der skal til for at ændre sexisme, diskrimination og andre ødelæggende mekanismer i kreative samarbejder.

Mandag d. 12/8, tirsdag d. 13/8 og onsdag d. 14/8
Individuelle samtaler med Christina Ottsen

Der følges op på de individuelle læringsmål.

Mandag d. 19/8 kl. 15.00-20.00
Afrundning af forløb v. Christina Ottsen.

Her i den afsluttende del knytter vi de forskellige undervisningsgange sammen ved at fokusere på jeres personlige fortællinger. Vi arbejder med korte og nærværende præsentationer af jeres projekter, der bl.a. vil stille jer stærkere, når I skal rekruttere deltagere eller søge midler. Vi skaber en nysgerrig og tryg atmosfære gennem de redskaber, vi har lært, så det er muligt at udfordre og afprøve hinandens perspektiver. På den måde fastholdes læring gennem inspiration af erfaringer fra andre projekter.


UNDERVISERE

Christina Ottsen
Christina Lundsgaard Ottsen er uddannet psykolog med ph.d. i tværkulturel diversitet og har i de seneste år forsket i, hvordan diversitet i ledelse skaber værdi. Hun er forfatter af bogen 'Biasbevidst Ledelse – sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger'. Christina er ekstern lektor på CBS og associeret forskningschef i tænketanken EQUALIS. Til daglig arbejder hun med ledelse af diversitet i beslutningsprocesser i vidt forskellige brancher, men med personlig interesse for de kreative fag.

Moussa Mchangama
Medstifter af og seniorrådgiver hos det strategiske konsulent- og forandringsagentur In Futurum. Moussa har en baggrund inden for medier og strategisk kommunikation inden for livsstilsbranchen, og er nu taler og moderator inden for emner, der forbinder kultur, kunst og forbrug med mangfoldighed, ligestilling, feminisme og en bæredygtige fremtid.

Simon Elsborg Nygaard
Selvstændig konsulent, Ph.d. i bæredygtighedspsykologi og bæredygtig trivsel, forfatter, foredragsholder og ekstern lektor ved Aarhus Universitet og SDU. Specialist i psykologiske og adfærdsmæssige aspekter af bæredygtig og regenerativ trivsel samt motivation, engagement og adfærdsforandringer og fungerer jævnligt som ekspertkilde i diverse medier. Han har 15+ års erfaring indenfor bæredygtighed i ind- og udland og er associeret partner i konsulenthusene Clavis Erhvervspsykologi og MäRK CPH.

Dorte Høeg Brask
Tv producent og tidligere filmkonsulent hos Det Danske Filminstitut. Dorte sidder lige nu som filmkonsulent hos Filmværkstedet København. Underviser på Den Danske Filmskole i ledelse. Hun har over 20 års erfaring med talentudvikling og kreativ ledelse. Med en  baggrund indenfor film- og tv arbejder hun med ledelse, storytelling og udvikling af film og tv produktioner og strategiske processer på tværs i organisationer med særligt fokus på forandringsledelse og den digitale omstilling.

Ves Møller Rasmussen
Indspilningsleder i film- og seriebranchen og har arbejdet på titler som ‘Oxen’, ‘Elvira’ og ‘Danmarks Sønner’. Han har en stor viden om hvordan man omsætter kreative visoner til praktiske planer og hvordan man sikrer en produktion og kreativ arbejdsproces på et filmset. Ves er uddannet i kommunikation og har skrevet speciale om kreativ ledelse på CBS. Han har også været sergent i den kongelige livgarde.

Go back