Manuskriptworkshop 9.- 10. dec. - Call til jyske produktionshold

 

Den højt renomerede manuskriptkonsulent Antoine Le Bos kommer til Danmark og afholder workshop ud fra devicen ”Less is More”:

Less is More has been set up to empower a generation of filmmakers intent on opening new avenues and finding new audiences by tackling new issues. Our motto is Igor Stravinsky’s “The more art is bound by limitations, the freer it is“.

Læs meget mere om LIM her: https://lim-lessismore.eu

På workshoppen vil der både være masterclass med Antoine Le Bos, mulighed for at få individuel sparring på jeres eget projekt  - og plads til fordybelse og udvikling.

Der kan søges om deltagelse i workshoppen via teams bestående af manuskriptforfatter, instruktør og producer – og det er en fordel, at I kender hinanden i forvejen og har et projekt, I kan bruge som case i workshoppen. Mindre teams eller alternative konstellationer kan også være en mulighed.

Ansøgningsfristen er den 20. november. I får svar på, om I er optaget på workshoppen senest den 27. november. For at søge om deltagelse skal I indsende en motiveret ansøgning og en kort beskrivelse af det filmprojekt, som teamet vil arbejde med på workshoppen – samt et CV på de deltagende holdmedlemmer. Du ansøger her. Det er gratis at deltage i workshoppen.  

Workshoppen afvikles på engelsk i Filmby Aarhus, 9. december fra 8.30-17.30 og 10. december fra 8.30 til 16.00. 

Workshoppen er blevet til i samarbejde med Filmby Aarhus og Creative Europe Desk Danmark. Ene Katrine Rasmussen og Katrine Danielle Bjaarnø fra Creative Europe Desken vil være til stede under hele workshoppen og der vil være mulighed for at holde individuelle møder med dem.

 

Go back