Nyhedsarkivdetaljer

Empowering Storytellers: Filmproduktionscamp i Palæstina

 

Filmproduktionscamp i Palæstina 2018 for instruktører, fotografer og klippere

Er du instruktør, fotograf eller klipper? Er du under 35? Brænder du for at lave dokumentarfilm? Og drømmer du om at fortælle historier fra andre kulturer og miljøer? Så er Empowering Storytellers som skabt for dig – en intensiv filmproduktionscamp, hvor internationalt samarbejde og den vedkommende fortælling er i fokus.

For tredje år i træk – i co-produktion med Filmlab: Palestine, Det Danske Hus i Palæstina, Mediefabrikken, IMS, Filmværkstedet / København og ActionAid Denmark – giver Aarhus Filmværksted nu fem danske talenter muligheden for at komme til Palæstina og lave dokumentarfilm i tæt samarbejde med palæstinensiske og norske talenter.

Campen finder sted fra d. 2. til d. 20. december 2018 i Ramallah, en palæstinensisk by på Vestbredden. Her bliver I inddelt i fire teams på tværs af nationaliteter, og resultatet vil være fire dansk-norsk-palæstinensiske korte dokumentarfilm om Palæstina, som bl.a. vil blive distribueret til festivaler og screenet ved særlige arrangementer i Danmark, Norge og Palæstina.

I udvikler, organiserer og tilrettelægger selvstændigt jeres produktioner under campen – og I bliver naturligvis rigtig godt klædt på undervejs! I starten af opholdet kommer I fx til at deltage i workshoppen ”Den personlige metode” med Torben Simonsen, der har undervist på Den Danske Filmskoles dokumentarlinje såvel som på filmworkshops i ind- og udland. Desuden vil der være oplæg med palæstinensiske filmskabere og branchefolk, ligesom der vil være fælles ekskursioner rundt i området med det formål at inspirere og styrke jeres bevidsthed omkring kulturen og den virkelighed, palæstinenserne befinder sig i.

Herudover vil de palæstinensiske deltagere udgøre et særligt vigtigt anker i samarbejdet, både ift. at udforske ukendte territorier og samarbejde med de lokale – men også som indgang til et Palæstina, der rækker ud over mediernes krisefokuserede dækning af området, og som de fleste af os måske ikke kender særlig meget til; dagligdagen, det levede liv. På den måde er Empowering Storytellers også en unik mulighed for at fortælle nuancerede historier fra et land, som i lang tid har været vant til kun at blive fortalt om.

Udvikling, optagelser og første gennemklip foregår alt sammen i Palæstina, mens den resterende postproduktion færdiggøres i et langdistancesamarbejde mellem Palæstina, Norge og Danmark.

Der er en egenbetaling på 2500 kr. (335€) for at deltage. Udgifter til transport og overnatning vil blive dækket, ligesom der udbetales et dagligt bidrag til forplejning. Teknisk udstyr bookes og tildeles ved dit lokale filmværksted.
Er du tilknyttet Filmværkstedet / København, skal du være opmærksom på, at du – foruden egenbetalingen – selv skal være med til at finde dækning for deltagergebyr i DFI’s almene støtte og i din fagforening, såfremt du er medlem af en.

Ansøg via linket HER!

Vær opmærksom på deadline mandag d. 8. oktober 2018 kl. 12:00. I får svar på jeres ansøgninger d. 12. oktober.

Har I spørgsmål, så skriv til mkr@afv.dk.

 

                           

 

ENGLISH VERSION:

Film production camp in Palestine 2018 for directors, photographers and editors

Are you a director, photographer or editor? Are you under the age of 35? Are you enthusiastic about documentary filmmaking? And do you wish to tell stories from other cultures and environments? Then Empowering Storytellers is made for you – an intensive film production camp centring international cooperation and strong storytelling.

For the third time – in partnership with Filmlab: Palestine, The Danish House in Palestine, Mediefabrikken, IMS, The Film Workshop / Copenhagen and AcitonAid Denmark – Aarhus Film Workshop now offers five Danish talents the opportunity to make documentary films in Palestine in close cooperation with Palestinian and Norwegian film talents.

The camp will take place from the 2nd of December until the 20th of December 2018 in Ramallah, a Palestinian city in the central West Bank. Here you will be divided into four teams across nationalities, and the outcome will be four Danish-Norwegian-Palestinian documentary short films about Palestine. All four films will be distributed to film festivals and screened at selected venues in both Denmark, Norway and Palestine.

You will independently develop, organise and carry out your productions during the camp – and of course you will be well equipped! For one thing, at the beginning of your stay, you will participate in the workshop “Personal method” facilitated by Torben Simonsen, a well-known Danish teacher from the documentary line at The National Film School of Denmark. Furthermore, there will be lectures with Palestinian filmmakers and industry people – and field trips to the areas nearby to inspire you and to strengthen your awareness and knowledge about the Palestinian culture and the reality of the Palestinian people.

The Palestinian participants will undeniably be of great importance to the cooperation when it comes to exploring unknown territories and making contact with the locals – and in showing you a different Palestine than what the media tend to cover. Everyday life, life as usual. 

Creative development as well as shooting and first cuts of the four films will all take place in Palestine. The post-production is going to be finalized in a long-distance cooperation between Palestine, Norway and Denmark.

There is a self-payment of 2500 DKR (335€) to participate. The costs for transportation and accommodation will be covered, and you will receive a daily contribution for living expenses. Shooting equipment has to be booked at your local film workshop.
If you’re connected to The Film Workshop / Copenhagen, please note that you – in addition to the self-payment – will be required to try to cover the participation fee via DFI’s general purposes fund and your union (if you are a member).

Apply right HERE!

Please be aware of the deadline: Monday the 8th of October 2018 at 12:00. You will get a response to your application the 12th of October.

If you have any questions please email mkr@afv.dk.

 

                           

Go back