Nyhedsarkivdetaljer

Samarbejde med Skuespilleruddannelsen v. Aarhus teater

Aarhus Filmværksted indgår i et nyt samarbejde med Skuespilleruddannelsen v. Aarhus teater

Fra semesterstart september 2015 har Aarhus Filmværkstedet og Skuespilleruddannelsen v. Aarhus Teater samarbejdet omkring et tværfagligt uddannelses- og talentudviklingsforløb.

Samarbejdet udfoldes i en såkaldt Mediepakke. Mediepakken dækker over en række undervisnings- og filmproduktionsforløb for elever fra Skuespilleruddannelsen og filmtalenter fra Aarhus Filmværksted.

Mediepakken har til formål at give skuespillereleverne mere undervisning og større faglighed i film- og TV-arbejde. Mediepakken er således en del af skuespillerelevernes pensum på alle årgange og indbefatter arbejde foran kamera, manuskriptworkshop, undervisning i redigering, kommunikation mellem skuespillere og instruktører og ikke mindst større og mindre filmproduktioner.

Konstitueret uddannelsesansvarlig for Skuespilleruddannelsen Henning Sprogøe udtaler: "Med det store fokus der er blandt unge mennesker for at kunne fortælle via filmmediet, er dette samarbejde med Filmværkstedet essentielt, og det kan være med til at skabe langt større kunstneriske åbninger og støtte de studerendes mangfoldige vilje."

Samtidig har samarbejdet til formål at give jysk filmtalent større faglighed i arbejdet med skuespillere. Aarhus Filmværksted har i første omgang valgt at prioritere eleverne i den uafhængige filmskole Super 8 til at deltage i undervisnings- og produktionssamarbejdet.

Direktør for Aarhus Filmværksted Morten Hartz Kaplers udtaler: ”Samarbejdet mellem Statens Scenekunstskole og Aarhus Filmværksted kan vise sig at være epokegørende for fagligheden i skuespiluddannelsen og udviklingen af jysk filmtalent. Tværfagligheden betyder at henholdsvis filmtalenter og skuespilelever introduceres til hinandens faglighed og terminologi, hvilket kommer til at udmønte sig i dygtigere skuespillere, som bliver udnyttet bedre af klogere filmfolk i fremtidens film og TV-fiktion, der kommer til at have større kunstnerisk værkhøjde.”

Go back