Hvad er Aarhus Filmværksted?


Aarhus Filmværksted er et åbent filmværksted, som støtter ikke-kommerciel filmproduktion, med det hovedformål at finde og udvikle nye filmiske talenter i den vestdanske region.
Filmværkstedet har modtaget økonomisk tilskud fra Det Danske Filminstitutt siden 2006 og indgår i Aarhus Kommunes satsning på opbygning af et filmmiljø i Aarhus. Læs mere om vores forhistorie her (aarhuswiki).

Værkstedets hovedopgave er at støtte nye, fortrinsvis unge, filmtalenter i deres faglige og kunstneriske udvikling, med det primære formål at hjælpe dem til uddannelse eller beskæftigelse inden for filmbranchen.

Støtten kan gives efter ansøgning om filmstøtte til Filmværkstedet, og kan bestå i konsulenthjælp og produktionsudstyr. Værkstedet støtter årligt op mod 40 produktioner, med hovedvægten lagt på korte fiktionsfilm.

Aarhus Filmværksted har tætte relationer til det omkringliggende produktionsmiljø, samt uddannelses- og kulturinstitutioner. Desuden huser vi Den alternative filmuddannelse Super8.