VFX-støtten er et nyt tiltag på filmværkstederne, som gør det muligt at inkorporere visuelle effekter i din produktion. Derfor er der på Aarhus Filmværksted blevet hyret en trainee, hvis formål det er at guide, udføre og håndtere, at de ønskede effekter bliver realiseret. 

Når du søger VFX til din produktion foregår det uafhængigt af din produktionsstøtte. 
Altså kan du få afslag på VFX og stadig godkendes til produktionsstøtte. Derfor anbefaler vi, at de ønskede effektskud kan udføres på alternativ vis. Støtten skal være med til at højne produktets niveau frem for at være dets bærende element. 

 

HVORDAN FOREGÅR STØTTE GODKENDELSES PROCESSEN? 

Proceduren for VFX-støtte foregår ved at tjekke af i produktionsstøtteskemaet, at du som producerende har behov for effekt skud i din film. Når du tjekker af, vil du blive bedt om at udfylde et skema, og vedhæfte relevant materiale til din ansøgning. Informationen du bliver bedt om er: 


- Hvad er det filmkunstneriske mål med effekterne? 
- Beskriv visuelt gennem tegninger, fotos eller levende billeder din effekt 
- Hvor mange scener, sekvenser og effekter er der tale om?


Jo klarere du kan formidle din intention og visuelle vision, des større sandsynlighed er der for at få støtte.

Hvis du har behov for hjælp til din VFX ansøgning, kan du kontakte VFX trainee Kasper Kurek i god til inden ansøgningsfristen (første mandag i februar, maj, august og november). 

 

AFSLAG ELLER AFKLARENDE MØDE 
Efter ansøgningen er sendt, vil du enten blive indkaldt til et møde med VFX-traineen der er knyttet til værkstedet, eller få afslag.  Til det indkaldte møde med VFX-traineen vil mulighederne for at skabe den ønskede effekt blive overvejet. På dette stadie er du stadig i processen af at blive godkendt til støtte. Hvis du har fået afslag og ikke bliver indkaldt til et møde, vil du kunne bede om et afklarende møde og få en begrundelse for, hvorfor dit ønskede VFX-skud fik afslag. 

EFTER INDKALDT MØDE 
VFX-traineen vil efter mødet undersøge mulighederne for, om projektet kan støttes. Det vurderes om projektet skal sendes til Viborgs Open workshop, om det kan gøres inhouse af VFX-traineen selv, eller om ambitionsniveauet ligger over, hvad der er muligt. Det kan tage op til en måned efter det afklarende møde, før du får endeligt at vide, om din VFX-ansøgning er godkendt til produktion. 

GODKENDT OG FREMADRETTET. 
Efter godkendt VFX-støtte indgår produktionen i et udviklingssamarbejde med VFX-traineen. Sammen arbejdes der på at skabe en hensigtsmæssig produktionsplan for optagelserne. Disse aftaler, regler og optagelseskrav skal overholdes. Der er mulighed for enten at få traineen eller en anden kvalificeret supervisor med på set, hvis nødvendigt, for at sørge for optagelserne, samt overleveringen til postproduktionen er optimal.  

Hvis materialet ikke lever op til den standard eller produktionen ikke lever op til de krav, der er blevet stillet, kan værkstedet være nødsaget til at trække deres støtte tilbage, da små ændringer eller tilføjelser kan påvirke VFX arbejdet i høj grad og forlænge arbejdet med flere måneder. 

 
Vi glæder os til at få kvalificerede ansøgninger fra engagerede mennesker med visuelle ambitioner, som vi kan hjælpe på vej til et fantastisk slutprodukt!