Adfærdspolitik

Vi ønsker på Aarhus Filmværksted at skabe rammerne for, at alle filmskabere kan udvikle sig i et trygt, respektfuldt og opbyggende læringsmiljø. Filmværkstederne er for mange det første møde med filmbranchen og derfor skal vi sætte en høj standard, som værkstedsbrugerne kan have som reference når de bevæger sig videre ud i filmverdenen. Vi opfordrer derfor til, at alle tager ansvar for at bidrage aktivt til dette både på Aarhus Filmværksted såvel som de miljøer og fællesskaber, vi færdes i - herunder de events vi arrangerer og deltager i, de samarbejder vi indgår i og på de produktioner, der støttes.

GOD STIL

Inklusion
At gøre sig umage for at være et inkluderende fællesskab, hvor alle føler sig set og anerkendt for deres arbejde.

God tone
Selv i pressede situationer - tag ansvar og spørg om hjælp, hvis du føler dig presset eller stresset, så det ikke går ud over dem omkring dig.

Åbenhed
At være nysgerrig på andre – også selvom de er anderledes end dig selv.
At undersøge frem for at dømme, velvidende at det ikke kompromitterer retten til egne holdninger og værdier.

Hjælpsomhed
At hjælpe andre med at blive endnu bedre til det, de gerne vil blive bedre til.
At dele ud af egne erfaringer og komme med konstruktiv feedback på andres kreative processer og projekter, hvis man bliver bedt om det.

Respektfuldhed
At behandle alle med respekt uanset race, religion, køn, seksualitet, politisk overbevisning mm. At samtale, omtale og tiltale andre med værdighed og ligeværd for øje og være opmærksom på deres ståsted, ønsker og behov.

Tryghed
At skabe psykologisk tryghed i de miljøer, man færdes i. At sigte efter, at ingen må tabe ansigt, og at eventuelle uoverensstemmelser løses på laveste konfliktniveau. At sige fra, hvis man oplever, at man selv eller andre behandles respektløst, krænkende – eller hvis der mobbes, chikaneres eller lignende.

Humor
At være opmærksom på, at gode intentioner, humor eller kultur aldrig legitimerer jokes, der er sat i verden for at være diskriminerende eller nedladende.
Vi kan godt have det sjovt, uden at det skal være på andres bekostning.

 

DÅRLIG STIL

 • Hård tone
 • Sårende bemærkninger
 • Mobning
 • Ubehagelige drillerier eller nedsættende vittigheder
 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Nedvurdering, fx pga køn, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning

Krænkende handlinger af seksuel karakter, herunder:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende spørgsmål om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale
 • At undlade at reagere i situationer hvor andre bliver udsat for ovenstående

 

Har du oplevet noget ubehageligt, som du har brug for at tale om?

Så kontakt Merete eller Trine, som begge er oplærte som "go-to-personer" og kan hjælpe med at tage hånd om situationen:
Merete Stubjær: 20 33 11 06 / ms@afv.dk
Trine Hansen: 60 29 75 88 / tha@afv.dk

 
Hvis indberetningen omhandler en ansat på Aarhus Filmværksted kan henvendelsen rettes til direktør for FilmTalent:
Jeanette Reutzer: 31 23 69 64 / jeanette@filmtalent.dk