FILMKONSULENTEN PÅ AARHUS FILMVÆRKSTED

Filmværkstedet udpeger eksterne filmkonsulenter til at træffe afgørelse i sagsbehandlingen af produktions-støtteordningen og co-produktions-støteordningen, samt give kunstnerisk vurdering i sagsbehandlingen af færdiggørelses-støtteordningen.
 
For at sikre diversitet i de kunstneriske vurderinger i sagsbehandlingen udpeges årligt 4 forskellige filmkonsulenter til hver af de 4 årlige ansøgningsrunder.
 
Filmkonsulenterne udpeges på grund af deres virke og erfaring i den professionelle filmbranche.
 

FILMKONSULENTENS ARBEJDE

Konsulentordningens fundament er den individuelle sagsbehandling. Konsulentens arbejde er derfor i meget høj grad præget af den direkte kontakt med ansøgeren, så de kan indgå i tæt dialog om den kunstneriske udvikling af filmprojekter. Dialogen mellem ansøger og konsulenten tager udgangspunkt i projektets styrker og potentialer, svagheder og udfordringer.

Konsulenten stiller spørgsmål til projektet og peger på svagheder og problemer, men kommer i udgangspunktet ikke med konkrete løsningsforslag. Det er op til ansøgeren at afgøre, hvordan de påpegede problemer og udfordringer skal løses. Konsulenten har mulighed for at stille ansøgere opgaver. 

En ansøgning vurderes i første omgang ud fra indholdet og det kunstneriske potentiale af idé og historie. Dernæst foretages en vurdering af potentialet hos de personer, der ønsker at realisere idéen.

Langt størstedelen af filmkonsulentens arbejde består i at læse ansøgninger og manuskripter. Konsulenten skriver motiverende reaktioner på ansøgningerne og holder møder med ansøgerne. Konsulenten udarbejder indstillinger til direktionen om de projekter, der skal prioriteres til støtte.

Indstillingen indeholder konsulentens bevæggrunde for at støtte projektet. Der redegøres for projektets indhold, dets stadie i udviklingsprocessen, og der foretages en vurdering af såvel projektets som de kreative nøglepersoners kunstneriske potentiale.