STØTTE

Aarhus Filmværksted støtter udvikling af nyt filmtalent og professionelle filmeksperimenter. Vi støtter indenfor genrene fiktion, dokumentar, serier og nye fortælleformer - i både korte og lange formater.

Vi støtter med rådgivning, filmudstyr, produktions- og postproduktionsfaciliteter samt økonomisk støtte.

Det er ikke muligt at søge mere end ét filmværksted i Danmark per ansøgningsrunde. Søger du eksempelvis både i Odense og Aarhus, vil du blive bedt om at tilbagetrække din ansøgning fra et af værkstederne.

Der kan søges om økonomisk støtte af op mod 20.000,- gennem produktionsstøtteordningen.

Hvis man søger over 10.000,- skal man have et CVR-nummer. Det vil sige enten have eget firma eller co-producere med et eksisterende filmselskab. Den økonomiske støtte vil blive udbetalt i to rater. Første rate på 85% af beløbet udbetales ved produktionens start.

Anden rate på 15% af støttebeløbet udbetales ved aflæggelse af regnskab og gennemsyn af filmen, inden klippet lukkes.

Hvis du ønsker at søge støtte til din film, skal du udfylde et ansøgningsskema og vedhæfte et budget.

Næste ansøgningsfrist for produktionsstøtteordningen er mandag d. 6. maj 2019 kl.12.

NB: Aarhus Filmværksted færdiggørelsesstøtte er desværre lukket ned pga. økonomiske begrænsninger. Vi henviser til Københavns Filmværksteds støtteordninger, hvis du overvejer at søge om færdiggørelsesstøtte.

Læs om vores forskellige støtteordninger herunder:

Lynstøtteordningen

Lynstøtteordningen er et tilbud til produktioner som allerede er finansieret, men som mangler et kabel, en lampe, et stativ eller lignende.

Lynstøtten kan eksempelvis støtte film-og kunstskole opgaver eller filmprojekter i forbindelse med kulturelle institutioner i og omkring Aarhus.

Udstyret kan maximalt lånes i fire dage, og må ikke bringes uden for landets grænser. Lynstøtten kan maximalt søges én uge før afhentning af udstyr. Under lynstøtteordningen kan der ikke søges kontantstøtte, eller lån af kassevogn. Eksempler på udstyr omfattet af lynstøtteordningen:

• Dolly

• Tripod

• Bounce board

• Mikrofon

• Lamper

Udstyr kan afhentes og afleveres på hverdage mellem 10:00 og 15:00.

Indkomne ansøgninger behandles hver onsdag, undtaget helligdage. Der behandles ikke ansøgninger om lynstøtte i juli måned.

Du finder ansøgningskemaet her.

Udviklingsstøtte

Udviklingsstøtten på 5000,- er målrettet filmprojekter, der på sigt har planer om at søge produktionsstøtte – men som endnu ikke er klar til at gå i produktion.

Støtten er øremærket aflønning af en konsulent, som ansøgeren selv vælger og aftaler et forløb med – eller som i enkelte tilfælde kan udpeges af Aarhus Filmværksted.

Støtten udbetales, når værkstedet har godkendt en kontrakt mellem ansøger og konsulent efter eventuel bevilling gennem ansøgningsproceduren.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Produktionsstøtteordningen

Denne støtteordning har til formål at støtte talentudviklende filmproduktioner og professionelle filmeksperimenter. Vi støtter filmproduktion inden for alle kendte genre og formater; fiktion, dokumentar, web-serier, crossmedia, serier samt kort og lange film.Aarhus Filmværksted støtter filmtalenter i hele Danmark, men har i kontantstøtte tildelingen særlig opmærksomhed på i hvor høj grad det enkelte projekt udvikler og understøtter filmtalent forankret i Jylland og Vestdanmark.

Undtagelsesvis støtter vi også musikvideoproduktioner, hvis ansøgningen indeholder en særlig kunstnerisk ambition. For at opnå støtte er det afgørende at det ansøgte projekt har værkhøjde; det vil sige, at projektet har et vist kunstnerisk niveau og/eller at det har en ambition om at møde et publikum. Støttede filmproduktioner kan finde sted i alle lande - men det er et krav at enten instruktør eller producer er dansk statsborger.

Aarhus Filmværksted støtter filmtalenter i hele Danmark, men har i kontantstøtte tildelingen særlig opmærksomhed på i hvor høj grad det enkelte projekt udvikler og understøtter filmtalent forankret i Jylland og Vestdanmark.

Det praktiske:

Aarhus Filmværksted har fire årlige ansøgningsrunder, som ansøges via et digitalt ansøgningsskema her på hjemmesiden. Ansøgningsrunderne ligger i februar, maj, august og november. ansøgningerne behandles af en ekstern konsulent i samarbejde med Aarhus Filmværkstedets ledelse, hvor konsulentet tager den endelige afgørelse om tilsagn eller afslag. Konsulenten skiftes ud ved hver ansøgningsrunde, således at værkstedet årligt har fire forskellige konsulenter tilknyttet.

Behandlingsproceduren tager op til 5 uger og fungerer således:  

Uge 1. Ansøgning.
Deadline for ansøgninger.
Registrering og gennemlæsning af ansøgninger.
 
Uge 2. Første Behandlingsrunde.
Udvælgelse af projekter som skal gå videre til næste behandlingsrunde eller have afslag. Afslagsmodtagere får besked per mail.
 
Uge 3. Anden behandlingsrunde.
Ansøgere der er gået videre skal møde op til en obligatorisk udviklingssamtale med AFVs konsulent & AFVs daglige leder.
Samtalen varer op til 1 ½ time – og ansøgeren må forvente at blive stillet en opgave, som skal besvares/løses indenfor 7 dage.
Herudover kontakter AFVs tekniske koordinator ansøgeren for at afklare det produktionelle omfang af projektet.
 
Uge 4.  Afgørelse
AFVs konsulent modtager opgavebesvarelser og tager den endelige beslutning om tilsagn/afslag.
 
Uge 5.  Besked om støtte & afslag.
Alle ansøgere modtager skriftelig begrundede afslag & tilsagn per mail.

Næste ansøgningfrist er mandag d. 6. maj 2019 kl.12.

Du finder ansøgningskemaet her.

Læs om konsulentens arbejde her

Supplerende produktionsstøtte

Søger du en supplerende produktionsstøtte ved Aarhus Filmværksted skal du have fået produktionsstøtte ved et af værkstederne i Viborg, Odense eller København. Direktøren for det primært ansøgte værksted skal have indstillet din film til supplerende produktionsstøtte ved Aarhus filmværksted for at vi kan behandle din ansøgning.

 

Indkommende ansøgninger behandles indenfor 7 dage.

Du finder ansøgningskemaet her.