Ny Teknik Produktion støttevilkår

 

Vilkår for støtte til Ny Teknik- Produktionsstøtte

 1. Beløbene skal kunne dokumenteres som omkostninger til Ny Teknik-arbejdet i form af originale bilag.

 2. En faktura fra et momspligtigt selskab skal være inkl. moms.

 3. Bevillingen træder i kraft fra den dato, at bevillingsaftalen er underskrevet af projektets ansøger og Aarhus Filmværksted.

 4. Bevillingen er gældende i 12 måneder og skal være Aarhus Filmværksted i hænde i underskrevet form, førend den træder i kraft.

 5. Der skal aflægges regnskab med originale kvitteringer for det udbetalte støttebeløb.

 6. Du skal én gang om måneden sende Aarhus Filmværksted en status pr. mail om projektet, og hvor langt det er nået.

 7. Hvis Aarhus Filmværksteds udstyr, faciliteter, aftaler, bevilling mm. misligholdes forbeholder Aarhus Filmværksted sig retten til at fratage bevillingen samt fremadrettet at afvise ansøgninger fra samme støttemodtager.

 8. Bevillingen indbefatter:
  - max. 20.000 kr. til honorering af mentorer, VFX-konsulenter, VFX-artists og andre udgifter i forbindelse med Ny Teknik-produktion
  - adgang til vejledning og udstyr i Aarhus Filmværksteds post-produktionsafdeling
  - adgang til udstyr til test og produktion

 9. Aarhus Filmværksteds udstyr og faciliteter må kun anvendes til det støttede projekt.

 10. Du skal aflevere et regnskab og originale kvitteringer ved færdigmelding af filmen. Såfremt pengene ikke er beviseligt brugt til afholdelse af udgifter i forbindelse med den støttede produktion, kan Aarhus Filmværksted kræve pengene helt eller delvist tilbagebetalt.

 11. Der kan ikke bevilliges ekstra støtte ved forhøjede udgifter.

 12. Alle finansieringsaftaler, aftaler med andre produktionsselskaber, co-produktionsaftaler, aftaler om anden støtte og distributionsaftaler skal tilsendes og godkendes af Aarhus Filmværksted.

 13. Alle aftaler vedrørende det støttede projekt skal respektere og være i overensstemmelse med Aarhus Filmværksteds støttevilkår.

 14. Nordisk Film Fonden og Fonden Filmtalent skal krediteres ved logo i creditlisten.

 15. Støttemodtager forpligter sig med støtten til vederlagsfrit at videregive erfaringerne fra produktionen af de visuelle effekter ved medvirken i arrangementer og "making of"-film arrangeret af værkstederne i Filmtalent.